Concurs

Juriul

Prof.univ.dr. Ion Bogdan Stefanescu - presedinte juriu,  Universitatea Nationala de Muzica, Bucuresti

Prof.univ.dr. Dorel Baicu - membru Universitatea Nationala de Arta ”George Enescu” , Iasi

Prof. Vlad Alecsandru Colar - membru - Facultatea de Muzica si Teatru, Timisoara


 

REGULAMENTUL JURIULUI
COMPONENTA
a. Juriul va fi compus din trei membrii, muzicieni eminenti, specialisti, artisti interpreti si cadre didactice universitare din tara si strainatate.
b. Juriul va fi coordonat de un presedinte, desemnat de organizatorii concursului.
DECIZII
a. Deciziile juriului sunt definitive si incontestabile.
b. Presedintele juriului poate explica concurentilor care solicita acest lucru, justificarea nepromovarii in etapa a doua a concursului.
c. Orice tentative de influentare a deciziei juriului de catre candidati sau de catre orice alta persoana cu referire la un candidat, va atrage descalificarea acestora si eliminarea din competitie.
d. Nominalizarea castigatorilor (locul I, II si III) se va face de fiecare membru al juriului in scris pe un buletin pe care vor trece numele concurentilor desemnati pe cele trei locuri. Concurentul care va avea cele mai multe nominalizari pentru un loc va fi desemnat castigator pe locul respectiv.
e. Orice neconcordanta aparuta in stabilirea castigatorilor va fi rezolvata de presedintele juriului.
f. Juriul isi rezerva dreptul de a nu acorda anumite premii in cazul neindeplinirii conditiilor de performanta.
g. Juriul poate imparti premiile neacordate si poate acorda premii speciale.