16 SEPTEMBRIE 2017, Terasa Flora

ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIŢIEI

Competiţia “ CROSUL INIMA DE LEU – ediţia I-a Timisoara” (denumită în cele ce urmează “Competiţia”) este organizată de către Asociaţia LIONS DIAMOND CLUB TIMISOARA, cu sprijinul Cluburilor LIONS din TIMISOARA si al Primăriei Timisoara, şi are drept scop promovarea alergării în aer liber şi a unui stil de viaţă sănătos şi aducerea unui omagiu Timisoarei- Primului Oras Liber din Romania, ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989, totodata cu atragerea atentiei publice asupra implicarii cluburilor de servicii sociale LIONS in proiecte umanitare dedicate comunitatii. Participanţii la Competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile din prezentul Regulament Oficial al Competiţiei (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.lions-diamond.ro şi la locul de desfăşurare a Competiţiei, precum şi în extras pe pagina de facebook. Prin participarea la această Competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei în vigoare aplicabile şi să semneze declaraţia pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de către Organizatori cu ocazia înscrierii, precum şi în ziua concursului, la momentul validării înscrierii.

PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

Competiţia va avea loc în ziua de sambata, 16 septembrie 2017, începând cu ora 10:00, în Timisoara, pe aleile din fata Terasei Flora.

Zona de start şi aria de concurs sunt marcate pe harta afişată pe acest site. Startul şi sosirea în/din competiţie vor fi amenajate pe aleea din fata terasei Flora, Festivitatea de premiere va fi într-un loc care va fi comunicat ulterior.

Pe durata desfăşurării Competiţiei, între orele 10:00 şi 14:00, accesul pe aleile pe unde se vor desfăşura probele va fi parţial restricţionat. Traseul de desfăşurare a întrecerilor va fi însemnat cu bandă de delimitare şi va avea în anumite puncte stabilite anterior persoane din partea organizatorilor, arbitri de traseu. Aceştia sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplină siguranţă de către toţi competitorii.

MECANISMUL COMPETIŢIEI

3.1. Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei Această competiţie se adresează pasionaţilor de sport și mișcare în aer liber, a căror stare de sănătate le permite o alergare pe una dintre distanţele menţionate.

3.2. Competiţia va cuprinde 1 cursa distincta cu clasamente generale (open) la adulti si copii - Cros 3,8 km La cros se vor premia categoriile de vârstă: 3-13 ani, 14 - 60 ani ( si peste 60 de ani) .

3.3. Traseul de concurs Traseul de concurs va fi pe alei si zona carosabila care va semnalizata de către organizatori prin benzi de delimitare şi va fi supravegheat de arbitri de cursă, amplasaţi în diferite puncte ale traseului. Harta traseului poate fi vizualizată aici.

3.4. Înscriere Înscrierea participanţilor se face completând formularul online de pe site-ul www.lions-diamond.ro. până pe data de 15 septembrie inclusiv. După această dată, în limita locurilor rămase disponibile, doritorii se vor putea înscrie la punctul de ridicare a kit-urilor de participare în data de 16.09.2017 ora 09.30. Participanţii trebuie să aibă cel puţin 18 ani împliniţi pe 16.09.2017, sau pot sa participe insotiti de un parinte. Numărul înscrierilor este limitat la 100 de participanți.

3.5. Taxa de înscriere: 30lei/persoana adult, 10 lei /copil. Sponsorii competitiei au posibilitatea de a cumpara km la acesta competitie , chiar daca nu vor participa ca si participanti. Un km se poate cumpara cu pretul de 100 lei. TERMEN DE PLATA : Până pe 16.09.2017: Taxa se va achita: – în contul IBAN nr.RO22BRDE360SV61161683600 deschis la BDR-SG agentia Davila ,beneficiar Asociația LIONS DIAMOND TIMISOARA. Plata taxei de înscriere se face în momentul înscrierii online sau în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data completării formularului online. Neplata taxei de participare în termenul stabilit va duce la invalidarea înscrierii, locul de participare al neplătitorului devenind vacant pentru un alt participant. Taxa de participare plătită nu se restituie.

3.6. Declaraţia pe propria răspundere Toţi concurenţii vor completa şi semna o declaraţie pe propria răspundere că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a participa la competiţie.

3.7. Echipament şi condiţii de concurs.Numărul de concurs Concurenţii vor participa la competiţie folosind propriul echipament. Li se recomandă concurenţilor să poarte echipament de alergare corespunzător condiţiilor meteorologice de la ora de desfăşurare a competiţiei (inclusiv încălţăminte adecvată). Numerele de concurs vor fi puse la dispoziţie de către organizatori şi li se vor înmâna concurenţilor după completarea şi semnarea declarațiilor pe propria răspundere (recomandăm să veniți cu declarația completată). Numerele de concurs se vor amplasa pe echipamentul de alergare, în zona pieptului/abdomenului pe partea din față, astfel încât să fie vizibile.

3.8. Start și limite de timp Startul cross-ului va fi la ora 10:00. Limita de timp pentru proba va fi următoarea: – cros 3,8 km: 1 oră și 30 minute

3.9. Stabilirea rezultatelor Clasamentul pentru fiecare categorie se face în ordinea sosirii fiecărui participant. La trecerea liniei de sosire se va cronometra electronic timpul în care fiecare participant va reuşi să parcurgă întregul traseul. Se vor întocmi clasamente open pentru fiecare categorie: 1) Cros 3,8 km – adulti si copii La cros se vor face clasamente pe categorii de vârstă. Categoriile sunt 3 - 13 ani, 14 - 60 ani şi peste, (va fi considerată vârsta la momentul desfășurării competiției).

3.10. Arbitri de traseu În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasaţi arbitri de traseu care vor supraveghea respectarea traseului de către concurenţi și vor înregistra trecerile concurenților prin punctele respective. La sfârşitul cursei, aceste date vor fi cumulate şi se va verifica numărul de treceri ale fiecărui concurent prin punctele de verificare. Dacă unul dintre concurenţi nu a cumulat numărul total de treceri prin toate punctele de control, atunci concurentul respectiv va fi descalificat. Dacă un arbitru de cursă va observa o tentativă de “tăiere” (scurtare sau abatere) a traseului, concurentul respectiv va fi descalificat.

ANUNŢAREA ŞI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

Se va întocmi un clasament pe categorii de vârstă,pentru cros. Categoriile sunt 3 - 13 ani, 14-60 ani şi peste 60 ani.

Ocupanţii locurilor 1, 2 şi 3 de la fiecare probă menţionată la art. 3.9 din prezentul regulament vor primi in cadrul ceremoniei de premiere diplome, medalii si cupe pentru locurile 1 si diplome si medalii pentru locurile 2 şi 3, pentru fiecare categorie de vârstă. La sosire, toţi participanţii vor primi diplome de participare.

CONDIŢII ADMINISTRATIVE

5.1. Organizarea evenimentului revine CLUB LIONS DIAMOND TIMISOARA, împreună cu partenerii săi, care se ocupă de implementarea evenimentului şi care pune la dispoziţie arbitrii şi voluntarii necesari bunei desfăşurări a competiţiei. Pe timpul desfăşurării curselor, în zona Start/Sosire si jumatatea traseului ( in zona Baile Neptun) vor exista puncte de revitalizare unde concurenţii se pot alimenta cu apa plată, precum şi fructe. Pe durata desfăşurării concursului, participanţii nu pot părăsi traseul de alergare şi nici nu îl pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, respectând şi culoarul de delimitare trasat de către organizatori şi marcat cu bandă. Participanţii care renunţă la cursă pe parcursul alergării sunt rugaţi să se prezinte la arbitrul cel mai apropiat pentru a anunţa organizatorii despre acest abandon. Competiţia va beneficia de prezenţa unei ambulanţe care se va afla în apropierea zonei de start/sosire.

5.2. În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câştigătorilor în cadrul acestei Competiţii. Lista câştigătorilor va fi publicată după data de 16.09.2017 pe site-ul www.lions-diamond.ro. Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal. Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/ câştigătorilor la prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare. Concurenţilor le este interzisă aruncarea oricăror resturi sau gunoaie în zona de desfăşurare a competiţiei, sub sancţiunea descalificării din competiţie. Aceştia vor putea folosi fie coşurile de gunoi amplasate în parc, fie sacii menajeri puşi la dispoziţie de către organizatori în zona de start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deşeurilor şi depunerea acestora în containerele aflate în zona parcului. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiţiei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei.

Formular inscriere

Contract de sponsorizare

Declaratie proprie raspundere

Regulament de organizare