Loading....

Concursul muzical Thomas Kutti

Concursul este organizat anual sub egida LIONS European Musical Competition Thomas Kuti și are rolul de a promova tinerii talentați și de a oferi șansa câștigătorului de a participa la Competiția Muzicală Europeană, care are loc anual în cadrul LIONS Europa Forum.

Competiția se adresează tinerilor muzicieni care pot sustine programul repertoriului concursului la instrumentul selectat de Districtul gazdă al fiecărui Europa LIONS Forum.

Parteneri

FONDATOR PROIECT

Asociația Cluburilor LIONS District 124 (România)

Clubul LIONS DIAMOND Timișoara

PARTENERI

Consiliul Județean Timiș

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

Filarmonica BANATUL Timișoara

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru

Colegiul Național de Artă ”Ion Vidu” Timișoara

Casa de Cultură a Studenților Timișoara

Asociația pentru Cultură și Tradiție ”ASOCULT”

PREȘEDINTE

Guvernator LIONS District 124 (România)

DIRECTOR PROIECT

Monica Micșa

Membru LIONS Club DIAMOND Timișoara

Juriul

Componența juriului

Regulamentul Juriului

A. Componență

Juriul va fi compus din trei membri, muzicieni eminenți, specialiști, artiști interpreți și cadre didactice universitare din țară și străinătate.

Juriul va fi coordonat de un președinte, desemnat de organizatorii concursului.

B. Decizii

Deciziile juriului sunt definitive și incontestabile.

Președintele juriului poate explica concurenților care solicită acest lucru, justificarea nepromovării în etapa a doua a concursului.

Orice tentative de influențare a deciziei juriului de către candidați sau de către orice altă persoană cu referire la un candidat, va atrage descalificarea acestora și eliminarea din competiție.

Nominalizarea câștigătorilor (locul I, II și III) se va face de fiecare membru al juriului in scris pe un buletin pe care vor trece numele concurenților desemnați pe cele trei locuri. Concurentul care va avea cele mai multe nominalizări pentru un loc va fi desemnat câștigător pe locul respectiv.

Orice neconcordanță apărută în stabilirea câștigătorilor va fi rezolvată de președintele juriului.

Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda anumite premii în cazul neîndeplinirii condițiilor de performanță.

Juriul poate împărți premiile neacordate și poate acorda premii speciale.

Back To Top